NAV og barnebriller

Noen barn får dekket briller av NAV. Her kan du lese mer om det.

NAV oppdaterte reglene angående dekning av utgifter til behandlingsbriller for barn 01.03.20. Det presiseres at barn som står i fare for å få varig nedsatt syn på det ene øyet, har rett til dekning av briller. Dette er faste satser for behandling av amblyopi. Dette gjelder for barn som skjeler eller har ulik styrke mellom øynene. Eller av andre årsaker som gjør at de ikke får stimulert begge øynene likt dersom det ikke behandles.

Amblyopi ansees vanligvis å være over i tiårsalderen. Derfor er den øvre grensen satt til 10 år. Etter at barnet er fylt 10 år faller ordningen i hovedsak bort, men det kan søkes om fortsatt rett til dekning under særskilte vilkår. Etter de nye reglene kan både optikere og øyeleger attestere på at barnet fyller kravene for refusjon. Dersom vi under en synstest avdekker at ditt barn faller inn under regelen for refusjon hjelper vi deg å fylle inn søknad og sender den inn. Utbetaling skjer til samme konto som foreldrestønaden, og briller/linser betales av deg i butikken.

  • Behandlingsbrille dekkes dersom barnet har forskjell i styrken (anisometropi) ≥ 1 dioptri (D)
  • Skjev hornhinne (astigmatisme) ≥ 1,5 D
  • Synlig skjeling (strabisme), eller langsynthet ≥ 4 D i begge øynene.
  • Briller dekkes etter to satser:
  • Sats 1: (styrker ≤ 3,75 D) kr 1200,-
  • Sats 2: (styrker ≥ 4.00 D ≤ 6,00 D) kr 2400,-
  • Individuelt beløp gjelder for styrker ≥ 6,25 D, cylinderstyrke (skjev hornhinne) ≥ 4,00 D, eller dersom barnet trenger flerstyrke/progressive briller med addisjon (lesetillegg) ≥ 0,75 D

Er det andre typer briller som dekkes? Dekkes linser?

Vi får stadig spørsmål om sportsbriller, ekstrabriller eller svømmebriller. Dette dekkes ikke. Det hjelper ikke at barnet driver idrett der brillene er litt i veien noen ganger i uka. En vanlig brille som er veltilpasset, vil fungerer tilfredsstillende til det meste av aktivitet ifølge NAV. Linser dekkes kun om barnet har en diagnose der linser er den medisinsk beste måten å korrigere synet. Dette kan gjelde i tilfeller hvor barnet har keratokonus eller har en iris som er skadet, eller man av andre årsaker ikke kan bruke briller. NAV dekker ikke optimal løsning, de dekker det som er absolutt nødvendig.

Hjelpemiddel for voksne

NAV hjelpemiddelsentralen lokalt tar seg av søknader om hjelpemidler til personer med spesielle funksjonsnedsettelser. Denne ordningen kan omfatte svaksynte. Det vil si at man ser svært dårlig selv om man bruker optimalt tilpassede briller eller linser. Dersom man er voksen og ikke kan utføre en bestemt jobb uten spesialtilpassede sportsbriller kan man søke om dekning. Pasienter med spesiell lyssensitivitet kan søke om filterbriller. Vi har god erfaring med tilpasning av filterbriller og utfyllelse av søknader.

Hos oss på Øyesenteret Jessheim hjelper vi deg med søknad til NAV og lover deg at du får en god og trygg synsopplevelse.

Vi rådgir og veileder deg gjerne om du ønsker mer informasjon. 

Skjema for behandlingsbrille til NAV

Regler for briller NAV